Terapia Par

Pierwsze spotkanie w gabinecie terapeutycznym może budzić niepokój. Dbam o to żeby spotkania odbywały się w atmosferze szacunku i zrozumienia.

Celem spotkań jest poprawa relacji poprzez poprawę komunikacji i  wzajemne zrozumienie, regulację bliskości, jasne określenie potrzeb i oczekiwań obu stron. Terapia pary umożliwia poznanie mechanizmów, które uniemożliwiają rozwiązywanie konfliktów i wzajemne porozumienie.

Kiedy warto wybrać się na terapię par? Co jest sygnałem żeby wybrać się do terapeuty?

 • trudności w komunikacji i wyrażaniu wzajemnych potrzeb;
 • częste nieporozumienia, kłótnie, wzajemne oskarżenia;
 • narastające konflikty;
 • poczucie oddalenia, osamotnienia;
 • sytuacje kryzysowe (np. zdrada, choroba jednego z partnerów);
 • wątpliwości dotyczące pozostania w związku.

W czym może pomóc terapia?

 • pomoc w rozpoznaniu przyczyn konfliktu,
 • pomoc w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu,
 • w poprawie wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,,
 • pomoc w reorganizacji związku,
 • pomoc w podjęciu decyzji o kontynuowaniu związku lub rozstaniu się,
 • pomoc w określeniu zasad dalszego funkcjonowania związku.

Reklama