Co to CBT? Dlaczego jest skuteczny?

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest najlepiej przebadanym podejściem terapeutycznym. Jest również podejściem zalecanym z pierwszego wyboru przywiększości trudności psychicznych (np. depresja, zaburzenia lękowe – fobie, OCD, GAD;PTSD, bulimia). Jej skuteczność została udowodniona w wielu badaniach, w którychnierzadko przewyższa skuteczność farmakologii. Terapia poznawczo – behawioralna koncentruje się na teraźniejszości, sięga jednak doprzeszłości jako do źródła przekonań … More Co to CBT? Dlaczego jest skuteczny?